תקנון

כללי

1.      מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

2.      השימוש באתר של אילומינה בע"מ (להלן: "האתר") על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצע לגולש בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

3.      הגלישה באתר ו/או ההרשמה לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצד הגולש לתנאים אלה. אם אינך מסכים להם, המנע משימוש באתר זה. שימוש באתר ו/או מסירת כל מידע לפרסום באתר זה וקריאת הודעות המתפרסמות בו, מעידים על הסכמה לכל תנאי השימוש כמפורט בתקנון זה.

4.      כל הגולש ו/או משתמש באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ומקבלו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה  


האתר

5.      האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים, כפי שאלו מופיעים בקטלוג המוצרים שמציע האתר, ובכפוף לתקנון זה.


כשירות השימוש באתר

6.      רשאים להשתמש בשירותי האתר אך ורק בגירים בני 18 שנים ומעלה, הכשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות בעצמם, המחזיקים בכרטיס אשראי, כדין.

7.      לצורך רכישת מוצרים באתר על המשתמש להזין את פרטיו האישיים, באופן מלא ומדויק, הכוללים את שמו, מס' ת.ז, מס' טלפון, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני. הזדהות באמצעות פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית.


המוצרים

8.      האתר מציג לגולשים מגוון מוצרים המוצעים למכירה. היצע המוצרים עשוי להשתנות בכל עת וזאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

9.      האתר שומר לעצמו זכות בלעדית להוסיף או לגרוע ממגוון המוצרים המוצע, וכן להוסיף או לגרוע את מספר היחידות המוצע מכל מוצר, וזאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדימדיניות המשלוחים באתר

10.    משלוח מוצרים מתבצע באמצעות רכבי ההפצה של החברה או באמצעות חברת שליחים חיצונית.

11.   קיימת אפשרות לאיסוף עצמי ממשרדי החברה בתיאום מראש.

12.    ללקוחות עסקיים ההפצה תעשה בהפצה עסקית, כמפורט להלן.

13.    כל המשלוחים מבוטחים למקרה של אובדן או נזק.

14.  אנו מחייבים עבור המשלוח פעם אחת בלבד ולא עבור כל פריט.

15.    המוצרים נארזים בקפידה ונשלחים במעטפה מרופדת או קופסת קרטון.

16.    "לקוח עסקי" - לקוח אשר לגביו קיים חשבון לקוח במערכת הכספים של החברה ושקיבל מהחברה קוד משתמש וסיסמא לשימוש באתר.

 

במשלוח עד הבית:

17.    עלות משלוח עד הבית/משרד – 30 ₪.

18. החבילה תישלח אליכם בתוך 5 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה ואישורה באתר, באמצעות רכבי שילוח של החברה או חברת שילוח.

19.  בהזמנה מעל 300 ₪ המשלוח יהיה ללא חיוב.

20.   לא ניתן לבצע משלוחים בימי שישי וערבי חג.

21.    שימו לב: על מנת לייעל את המשלוח אליכם, בעת הקניה באתר מומלץ לבחור משלוח לכתובת שבה הנכם נמצאים בשעות האור - בעבודה, בבית או בכל כתובת אחרת לבחירתכם.

22.  יבוצע ניסיון מסירה אחד בלבד!

23.  ביצוע מסירה חוזרת תתבצע בחיוב נוסף של 30 ₪.

24.    הכל בכפוף לזמינות, שירות, ואזורי השילוח של חברת המשלוחים.

25.    איזורי שילוח: ניתן לבצע הזמנה באתר יורולוקס לכל אזורי הארץ, במקרה שבו כתובתכם אינה נמצאת באזורי השירות של חברת השילוח, אנחנו נשלח את הזמנתכם באמצעות דואר ישראל וכל זאת בכפוף ללוחות הזמנים של חברת דואר ישראל.

 

איסוף עצמי:

26.    איסוף עצמי יתבצע במחסני החברה, ברחוב התאנה, אזור התעשייה לב הארץ, כפר קאסם.

27.    איסוף עצמי יבוצע אך ורק לאחר תיאום טלפוני עם שירות הלקוחות שיאשר כי החבילה מוכנה למסירה.

28.    שעות פעילות החנות: ימים א -ד: 9:00 –  16:30 / יום ה 9:00 – 15:30.

 

הפצה עסקית מיועדת רק ללקוחות עסקיים:

28.    שעות המסירה הינן: 09:00 – 17:00 בימים ראשון עד חמישי.

29.    בהזמנה מעל 300 ₪ (כולל מע"מ) המשלוח יהיה ללא חיוב נוסף.

30.   הזמנה בערך של מתחת ל 300 ₪ (כולל מע"מ) לא תשלח ותמתין לאיחוד עם הזמנה/ות נוספות עד לערך מצטבר של 300 ₪ (כולל מע"מ).

 

הערות:

31.    הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 12:00 ישלחו רק למחרת.

32.    אין פיצוי בגין איחור או אי עמידה בזמני החלוקה.

33.    יש לשים לב ולהקליד כתובת מדויקת ככל האפשר הכוללת: קומה, כניסה, שם על הדלת וכדומה על מנת שניתן יהיה לבצע מסירה מדויקת.התשלום

34.    רוכש מוצר יחויב בתשלום מיידי עבור רכישת המוצר אותה ביצע בצירוף כל סכום כמפורט בשולי המוצר הנדון. היה ובחר הרוכש ברכישה בתשלומים, יחויב חשבון הבנק של מבצע התשלום ואו כרטיס האשראי ו/או טכנולוגיית התשלום המופעלת באתר, אם וככל שתופעל, בהתאם לתנאי התשלום המפורטים בשולי המוצר הנרכש.


ביטול עסקה

35.    הלקוח רשאי לבטל עסקה, דהיינו לחזור בו מרכישת המוצר המהווים את העיסקה, בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר, או ממועד קבלת ההודעה על השלמת הרכישה [המאוחר מביניהם], וזאת בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.

ביטול הרכישה יעשה באמצעות שליחת טופס ביטול עסקה באתר, או משלוח הודעת ביטול בדוא"ל לכתובת: info@eurolux.co.il ו/או פנייה טלפונית לשרות הלקוחות במס' 03-9044124.

לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אדם בן 65 ומעלה או עולה חדש, זכאי לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך 4 חודשים, [כמפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן].

     על אף האמור לעיל, יובהר ויודגש, כי זכות הביטול המפורטת בסעיף לעיל, אינה מוקנית במקרים הבאים:

     1) לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

     2) לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ'ה-1995.

     3) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

     4) טובין הניתנים להקלטה לשעתוק או לשכפול, לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

 השבת התשלום ללקוח תתבצע ע"י חברת אילומינה בע"מ תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול.

36.    בגין ביטול עסקה ע"י רוכש, יחויב הרוכש בשיעור של 5% מערך הרכישה או 100 ₪, הנמוך מביניהם, בתוספת דמי המשלוח.

37. באחריות הלקוח להשיב את המוצר שנרכש למשרדי חברת אילומינה בע"מ על חשבונו (למעט במקרה של פגם או הפרה מצד החברה).

38.    האתר יהא רשאי לבטל כל מכירה או עסקה אם בפרסומה נפלה טעות בציון מחיר המוצר או בכל פרט אחר אודותיו.

39.    האתר יהא רשאי לבטל כל מכירה או עסקה אם כתוצאה ממצב ביטחוני, כח עליון או עקב כל גורם אחר אשר לא בשליטת החברה, השלמתה אינה אפשרית בהתאם לתנאיה ותנאי תקנון זה.

40.    האתר ו/או מפעילו לא יהיו אחראים בגין נזק ישר או עקיף הנגרם כתוצאה משימוש במוצרים הנרכשים. מובהר כי אחריות למוצרים הנרכשים באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים הנ"ל, בכפוף לתנאי האחריות של כל מוצר ומוצר.

41.    האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים לכל נזק בין אם ישיר, עקיף, משני, או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותיו, חשיפה לאתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מרכישת טובין, רכישת שירותים, ביצוע עסקה, או כתוצאה משימוש לא מורשה באתר או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידו, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר קיבל הודעה על האפשרות לאותם הפסדים

42.    בדיקת המוצר ו/או השירות, איכותו, טיבו, כדאיות העסקה וכל היוצא בזה, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.


חברות באתר

43.    החברות באתר אינה כרוכה בתשלום. הרישום הינו באמצעות הכנסת כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש. הכנסת הכתובת מהווה אישור כי הגולש קרא את התקנון ומסכים לתנאי ההצטרפות.

44.    אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

45.    האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות לגולש אשר השאיר את כתובת הדואר האלקטרוני בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו''ב אלא אם הלקוח ציין בפני האתר, במפורש, כי אינו מעוניין בכך.

46.    בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב-1982, גולש באתר המזין את פרטיו האישיים ודרכים ליצירת קשר עימו מביע בכך את הסכמתו לקבלת דברי פרסומות ו/או הודעות אלקטרוניות ו/או הודעות מסר קצר מהאתר (להלן "דברי פרסומת"), אלא אם ציין במפורש בטופס מילוי פרטיו האישיים כי אינו מעוניין בקבלת דברי פרסומת.


שימוש במידע של הגולש

47.    במידה ותבקש למחוק את פרטיך ממאגר המידע של מפעילת האתר ו/או סימן מסחר המופיע באתר, תוכל לעשות זאת בכל עת, על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שלהלן Info@eurolux.co.il 

48.    בכוונת מפעילי האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת מפעילת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאים מפעילי האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.


מדיניות פרטיות

49.    מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיוצא בזה) ואשר אינם בשליטת החברה. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בתי עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.

50.    החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב - "עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר יסגר את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטים בכל פעם שהמשתמש מבקר באתר. המידע ב-Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

51.    המשתמש מסכים, כי החברה רשאית להשתמש ב-Cookies לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים.

52.    אם המשתמש אינו מעוניין לקבל Cookies, יש לשנות את ההגדרות בדפדפן. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אין למחוק אותן אלא אם משוכנעים כי נשמרו כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

53.    מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ומתחייבת שלא להעביר פרטי אשראי של לקוח לצד ג'.

54.    מפעילת האתר מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר ו/או לצרכים אחרים, כאמור לעיל, אם תתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.

55.    מפעילת האתר לא תחשב כמפירת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

56.    מדיניות הפרטיות של מפעילת האתר עשויה להשתנות מעת לעת. מפעילת האתר ממליצה לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.


זכויות יוצרים

57.    זכויות היוצרים והקניין הרוחני במידע, כהגדרתו לעיל, בסודות מסחריים, פטנטים, מדגמים, ידע, מידע סודי, מאגרי מידע אודות גולשים, וכל זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא במידע ובשירות, שייכים למפעילת האתר, אלא אם נאמר אחרת במפורש, ולמשתמש לא תהיה כל זכות בהם.

58.    המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם את המידע בכלל, וכל חלק ממנו, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת מפעילת האתר.


קישורים

59.    באתר נמצאים גם קישורים (Links) לאתרים אחרים.

60.    מפעילת האתר אינה אחראית לתכנים ו/או למידע ו/או לשירותים הניתנים באתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרים שיש להם הפנייה מאתר מפעילת האתר, ואין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרי צד שלישי מהימן, שלם, מדויק או עדכני.

61.    מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים (Link) שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. מפעילת האתר רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

62.    בהצגתם של המידע ו/או נתונים אודות צדדים שלישיים, לרבות בעלי מקצוע ו/או ספקים שונים, בין אם אלו הוצגו באתרים של צדדים שלישיים ובין אם הוצגו באתר מפעילת האתר, אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או העדפה ו/או חוות דעת ביחס לאותם צדדים שלישיים ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו, לרבות למידע וכל חומר אחר הנמצא בהם.

63.    כל הסתמכות של המשתמש על תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, מחירים, שירותים, דעות ועמדות, המוצגים ו/או מפורסמים באתרים של צדדים שלישיים אליהם קיימת הפניה (Link), נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

64.    האתר והחברה לא ישאו בכל אחריות ביחס להודעות באתר, תוכנן של הודעות כאלה, אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן.

65.    גולש באתר המעוניין להפסיק לקבל דברי פרסומת מהאתר, ישלח הודעת על סירובו לקבל דברי פרסומות דרך כלל או מסוג מסוים מהאתר. הודעת הסירוב תישלח בדואר אלקטרוני לכתובת המצויינת בסעיף 22 לעיל.


שונות

66.    מפעילי האתר שומרים לעצמם את האפשרות לנקוט בהליכים משפטיים נגד משתמש אשר יפר הוראה מהוראות תנאי שימוש כאמור בתקנון זה. מפעילי האתר רשאים להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישתו של גולש לשירות האתר אם יפר את תנאי התקנון.

67.    האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השימוש באתר, מעת לעת.


דין ומקום שיפוט

68.    על השימוש בשירות ובמידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט היחידי והבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מן השירות והמידע והשימוש בהם ובאתר, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.