תנאי ביטול עסקה

     הלקוח רשאי לבטל עסקה, דהיינו לחזור בו מרכישת המוצר המהווים את העיסקה, בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר, או ממועד קבלת ההודעה על השלמת הרכישה [המאוחר מביניהם, כמפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן].

 

     לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אדם בן 65 ומעלה או עולה חדש, זכאי לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך 4 חודשים, בהתאם לתנאים.


     יובהר כי במקרה של ביטול עיסקה, רשאי האתר לגבות דמי ביטול כקבוע בחוק, ואשר ייסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, כנמוך מביניהם.

 

     באחריות הלקוח להשיב את המוצר שנרכש למשרדי חברת אילומינה בע"מ על חשבונו (למעט במקרה של פגם או הפרה מצד החברה).

 

     על אף האמור לעיל, יובהר ויודגש, כי זכות הביטול המפורטת בסעיף לעיל, אינה מוקנית במקרים הבאים:

     1) לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

     2) לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ'ה-1995.

     3) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

     4) טובין הניתנים להקלטה לשעתוק או לשכפול, לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

 

     השבת התשלום ללקוח תתבצע ע"י חברת אילומינה בע"מ תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול.

 

     ביטול הרכישה יעשה באמצעות שליחת טופס ביטול עסקה באתר, או משלוח הודעת ביטול בדוא"ל לכתובת: info@eurolux.co.il

     או פנייה טלפונית לשרות הלקוחות במס' 03-9044124.